linux 修改文件/文件夹所属用户和用户组

示例

drwxr-xr-x  6  user  group 4096 Aug  8 21:51 zhudo
其中user为用户 group是组 zhudo是文件或文件夹
使用chown可以修改文件/文件夹所属的用户

chown 用户 目录或文件名

实例:
单个修改 chown user zhudo
批量修改 chown -R user zhudo

使用chgrp可以修改文件/文件夹所属的用户组

chgrp   用户组  目录或文件名

单个修改 chgrp group zhudo
批量修改 chgrp -R group zhudo
——————————————-
方法二
用户和用户组一起修改
单个修改 chown user.group zhudo
批量修改 chown -R user.group zhudo

文章来源:http://www.zhudo.net